Wat zit er wel of niet in de prijs?

Je hebt besloten een woning te kopen. Welke kosten komen er bij de overeengekomen prijs nog bij of gaan er af?
Bij Gilen Woonprojecten vermelden we altijd de totale prijs van de woning. Die is dus inclusief de BTW en de registratierechten.

Wat daar onder andere nog bijkomt, is het aansluiten van de nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, riolering). Hoewel die prijs regio-gebonden is, gaat dit meestal over ongeveer 3000 euro.

Verder moet je ook rekening houden met notariskosten.
Daarmee bedoelen we niet registratierechten (die zitten er al in) maar onder meer erelonen, akte- en opzoekingskosten en zegelgeld. Het precieze bedrag hangt af van de aankoopsom van de woning. Maar ook hier doen we graag een simulatie of raadplegen we een notaris.

Je kan eventueel een korting genieten op de registratierechten.
Heb je al een onroerend goed in je bezit en ga je dit verkopen alvorens een nieuw goed aan te kopen? Dan heb je recht op een meeneembaarheid van de registratierechten. De registratierechten die je destijds betaalde, mag je dan aftrekken voor maximum de nu te betalen registratierechten. Vb: betaalde je bij de vorige woning 4500 euro registratierechten en zijn de registratierechten voor de nieuwe woning 6000 euro. Dan dien je nog enkel het verschil te betalen, nl. 1500 euro.

Abbatement
Heb je op het moment van de aankoop geen andere eigendommen? En ga je zelf in de woning wonen? Dan ontvang je op de registratierechten een korting van 1500 euro. Ga je een hypothecaire lening aan voor de aankoop van het goed? Dan geniet je een verhoogd abbatement. Je hebt dan bovenop die 1500 euro ook nog eens een vermindering van 1000 euro. In het totaal dus 2500 euro.