Algemeen: Hamsterhuren:

Hoe werkt dit in de praktijk?

Er worden twee aparte overeenkomsten opgesteld: enerzijds een gebruikelijk huurcontract, anderzijds een aankoopoptie.

Deze optie geeft je het recht (niet de plicht) om een woning te kopen aan een maandelijkse huurprijs over een periode van 10 jaar.
De reeds betaalde huurgelden over die periode worden bij aankoop van de aankoopprijs afgetrokken.
Jaarlijks worden de huur en de aankoopprijs geïndexeerd volgens de gezondheidsindex. (Dit is ook de index die gebruikt wordt voor pensioenen en lonen).  
Na 10 jaar verloopt de optie en kan er niet meer gekocht worden.