EPB?

EnergiePrestatie en Binnenklimaat, dat is waar het begrip EPB voor staat.
Het heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, ... maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.
De EPB-eisen leggen bepaalde energetische minima vast waaraan woningen moeten voldoen. De B in EPB staat voor binnenklimaat. Zo mag er in de zomer geen oververhitting zijn en moet je voorzien in minimale ventilatievoorzieningen.

De EPB-eisen worden steeds strenger: woningen zullen steeds energiezuiniger worden en minder uitstoot hebben. Dat brengt mee dat energiefacturen zullen dalen. Het EPB is dan ook erg belangrijk voor je toekomstige uitgaven aan gas of elektriciteit, maar speelt ook mee in de waardevastheid van je woning.

Gilen Woonprojecten biedt nu al Bijna-Energieneutrale woningen aan met verschillende voordelen. Vrijwel al onze woningen presteren zelfs beter dan de huidige geldende normen omdat we erg geloven in het belang van energiehuishouding. Bij elk project is bepaald welke waarden minimaal moeten gehaald worden, welke waarden Gilen Woonprojecten beoogt en welke mogelijkheden voor verlaging er nog zijn.