Bodemdecreet?

In het bodemdecreet heeft de wetgever een aantal regels bepaald met als doel alle vormen van bodemverontreiniging in kaart te brengen. Dit dient om verdere verspreiding te voorkomen en een oplossing te bieden aan historische verontreiniging.

In sommige gevallen is het bij de verkoop van een gebouw of een perceel grond verplicht om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit is wanneer er vandaag bodemverontreinigende activiteiten zijn of in het verleden werden uitgevoerd.

Bij de verkoop van een bouwgrond is de verkoper dan ook verplicht aan de koper een bodemattest te geven. Zonder dit attest kan de verkoop nietig worden verklaard.

Meer informatie in verband met de specifieke wetgeving hierover vind je terug op www.ovam.be